มิถุนายน 2563

 

จันทร์ 1 10.00 น. กองช่าง:ชี้แนวเขต ม.6
อังคาร 2 10.00 น. กองช่าง:ชี้แนวเขต ม.3
พุธ 3  
พฤหัส 4 10.00 น. กองช่าง:ชี้แนวเขต ม.2
ศุกร์ 5  
เสาร์ 6  
อาทิตย์ 7  
จันทร์ 8  
อังคาร 9  
พุธ 10  
พฤหัส 11 09.30 น. คกก.สปสช.:ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.แหลมงอบ 
ศุกร์ 12 08.30 น. กองสาธารณสุข:ตรวจร้านอาหารประจำปี 2563 
เสาร์ 13  
อาทิตย์ 14  
จันทร์ 15  
อังคาร 16 10.00 น. กองช่าง:ชี้แนวเขต ม.5
พุธ

17

08.30 น. ตรวจประเมิน zero waste
13.30 น. นัดตรวจสอบคำร้องวัดออกโฉนดที่ดินในเขตอนุรักษ์ ฯ
พฤหัส 18  
ศุกร์ 19  
เสาร์ 20  
อาทิตย์ 21  
จันทร์ 22 10.00 น. กองช่าง:ชี้แนวเขต ม.1
อังคาร 23  
พุธ

24

08.30 น. - 09.00 น. นายก,ม.6,ส่วนราชการ:พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนในองค์กร
พฤหัส 25 10.00 น. กองช่าง:ชี้แนวเขต ม.2
ศุกร์ 26  
เสาร์ 27  
อาทิตย์ 28  
จันทร์ 29  
อังคาร 30