ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ


เว็บเดิมข้อมูลถึง 31/12/2562 เว็บใหม่ข้อมูลเริ่ม 01/01/2563